Terugkomdag Bergambacht 23 april 2018

 

In overleg en afstemming met de behoefte van de klant verzorgt Ingeborg trainingen en workshops op maat op het gebied van open, oplossingsgerichte communicatie, houding en gedrag, voor managers en medewerkers. Of het nu gaat om bewustwording en een succesvolle aanpak van (weerstand bij) veranderingen, het leren geven en ontvangen van feedback, het goed voeren van een slecht nieuwsgesprek of het geven van inzicht en praktische handvatten voor het vergroten van een veilige en transparante organisatie. De trainingen kunnen ook in de vorm van korte workshops als proeverij worden gegeven.

In samenwerking met De Koning Mediation DKM verzorgt Ingeborg de tweedaagse basistraining "oplossingsgericht contact; het goede gesprek" (Zie onder Samenwerking). Specifiek voor leidinggevenden verzorgt Ingeborg -al dan niet samen met Anneke de Koning van DKM- een training voor managementteams en directies. Hierin komen aspecten aan de orde als: vertrouwen en leidinggeven, voorbeeldgedrag, hoe geef ik leiding aan veranderingen, hoe ga ik om met weerstand? wat is interne open, oplossingsgerichte communicatie.

Ingeborg werkt tijdens trainingen altijd met materiaal dat de deelnemers aandragen. Er is alle ruimte voor theorie en oefening, voor zover dit aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden, belevingswereld en het werkgebied van de deelnemers. Ingeborg sluit elke oefening af met practische, direct toepasbare tips en tools. Via o.a. feedback oefeningen, het Roos van Leary spel over gedrag en gedragsbeïnvloeding, van standpunt naar belangen, de niveaus van commuicatie, een oefening met kernkwaliteiten en de complimentendouche komen alle aspecten van gedrag, houding, en open, oplossingsgerichte communcatie aan de orde. Ingeborg werkt in haar trainingen met allerlei werkvormen zoals filmbeelden, powerpoint-presentaties, verhalen, muziek, ademhalingsoefenen, rollenspellen en trainingsacteurs.

Aan de training gaat een uitgebreid traject vooraf. Juist om maatwerk te waarborgen gaat Ingeborg in gesprek met de opdrachtgever en de deelnemers: wat is het doel van de trainingen, welke verwachtingen heeft men, welke leerwensen zijn er vanuit de opdrachtgever en deelnemers, wat is de huidige situatie en waar wil men naartoe, welke overige begeleiding wordt gevraagd: bijvoorbeeld brainstormen met de projectgroep of een presentatie voor de directie, borging van de nieuwe werkwijze door intervisie of terugkomdagen, het combineren van trainingssessies met een teambuildingsdag.

Om juist als organisatie het open, oplossingsgerichte contact en samenwerken goed te verankeren, biedt Ingeborg de mogelijkheid aan om een train de trainer-traject op te zetten.

 

 

 

 

Ingeborg Smal
Schoolstraat 78
1404 JV Bussum
06-53251720
ingeborg@ingeborgsmal.nl
Kvk nr. 32167443