Roos van Leary spel 2Ingeborg gaat samen met het team op zoek naar de essentie, kracht, talent, identiteit en meerwaarde van de teamleden en het team. Versterking van binnenuit, van elkaar, voor elkaar en met elkaar met een daarop toegesneden vorm van open, oplossingsgerichte communicatie, gedrag en houding.

Voor elke teambuildingsdag vinden -zo mogelijk persoonlijke- gesprekken met leidinggevende(n) en teamleden plaats. Individueel. Kennismaking, over en weer. Ben ik de juiste persoon voor deze teambuilding? Wat verwacht een ieder ervan? Welke issues spelen er? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Voorbeeld van een onderdeel van een teambuildingsdag is het Roos van Leary spel over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Zie de foto rechts. Ook het geven en ontvangen van feedback en complimenten kan een onderdeel zijn, evenals kernkwaliteiten, gedragstijlen en de MBTI kleuren. De dag kan bjvoorbeeld worden begonnen met: wie ben ik? wie zijn julle? Kennen jullie elkaar? Wat voor types, rollen, zijn er vertegenwoordigd in het team? En wat betekent dat voor het team? Vervolgens: hoe is het met het team nu? Toewerken naar een huidige stand van zaken (nulmeting) en kern aandachtspunten. Aansluitend bijvoorbeeld dromen. Out of the box. Als alles mogelijk zou zijn en aandachtspunten opgelost, hoe zou het er dan uitzien of wat zou jij dan willen (voor jezelf en voor het team)? Ingeborg gebruikt o.a. muziek, beelden (film, fotokaarten) en verhalen om het team mee te nemen op hun ontdekkingstocht. Ook hier geldt dat Ingeborg altijd maatwerk levert, toegesneden op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.

Hoe de dag ook verloopt, Ingeborg zorgt ervoor dat de deelnemers naar huis gaan met een blij gevoel van saamhorigheid, met praktische tools, een visie/missie en doel en stappen om samen en individueel SMART de teambuilding verder vorm te blijven geven in hun dagelijkse werk.

 

Ingeborg Smal
Schoolstraat 78
1404 JV Bussum
06-53251720
ingeborg@ingeborgsmal.nl
Kvk nr. 32167443