Ingeborg coacht individuen en teams, al dan niet in aanvulling op haar trainingen. Bijvoorbeeld voor het versterken van de onderlinge samenwerking, bij het toepassen in de praktijk van open, oplossingsgerichte communicatie met behulp van mediationvaardigheden, het begeleiden van medewerkers en leidinggevenden in individuele coachingstrajecten bij belemmeringen in hun dagelijkse werk, bij het voeren van functionerings- en slecht nieuws gesprekken tot loopbaancoaching (wie ben ik? wat wil ik? waar word ik blij van?). In haar coaching staat de mens en de ontwikkeling van haar/zijn talenten centraal. Ook hier geldt dat een coachingstraject volledig op maat naar de wensen en behoeften van de klant kan worden ingevuld.

Voor coaching on the job loopt Ingeborg mee met de betreffende medewerker of leidinggevende op de werkplek zelf, observeert, geeft concrete tops, tips en tools. Vooraf wordt gezamenlijk bepaald wanneer, hoe lang en wat het doel is van de coaching on the job. De empowerment van de medewerker of leidinggevende zelf staat centraal: terug naar je eigen kracht, de leider in jezelf en van daaruit in verbinding staan met anderen. Vanuit haar eigen kennis, ervaring en inlevingsvermogen hanteert Ingeborg de juiste nabijheid: kritische vragen gaat ze niet uit de weg om de ander aan het denken te zetten en tegelijkertijd is haar feedback altijd positief opbouwend.

Bij loopbaancoaching staat voor Ingeborg centraal: "worden wie je bent". Samen met de klant ontwerpt zij een stappenplan. In de combinatie van gesprekken en huiswerk gaat de klant (m/v) ontdekken wie hij is, wat hij wil, wat zijn kwaliteiten zijn, welke belemmeringen hij ervaart, wat belangrijk voor hem is als het om werk gaat, waarvan hij blij wordt, waar werk voor hem aan moet voldoen en wat dat concreet betekent voor zijn huidige werk. Door bijvoorbeeld het arbeidsverleden door te nemen en te noteren wat per functie energie gaf en wat als een belemmmering werd ervaren, komen mogelijke patronen en belemmeringen naar boven, wordt duidelijk in welke fase van het (werkzame) leven de klant zich bevindt en wordt langzaam het werkprofiel van de klant gemaakt. Samen met de klant wordt een actieplan opgesteld om de klant na de bewustwording ook te helpen de belemmeringen stap voor stap weg te nemen, op weg naar zichzelf. De gesprekken duren maximaal 1,5 uur. Aan elke loopbaancoaching gaat een intakegesprek vooraf.

 

Ingeborg Smal
Schoolstraat 78
1404 JV Bussum
06-53251720
ingeborg@ingeborgsmal.nl
Kvk nr. 32167443